NGUỒN NGUYÊN LIỆU

NGUỒN NGUYÊN LIỆU

    Nguồn nguyên liệu đa dạng từ gỗ nhập khẩu đến gỗ trong nước.
    • Gỗ nhập khẩu: Ash, White Oak, Pine, Walnut, Poplar, ... 
    • Gỗ nội địa: Cao su, keo, ... 
    • Ván công nghiệp (công nghiệp): MDF, Ván dăm, Ván ép.