LỢI THẾ CẠNH TRANH

LỢI THẾ CẠNH TRANH

  2.1.1 Qui mô

  Diện tích nhà máy: 60,000 m2

  Diện tích kho nguyên liệu: 10,000 m2

  Công nhân: 750 người

  2.1.2 Máy móc

  Có hơn 20 loại máy phục vụ cho hoạt động sản xuất: Máy CNC tốc độ cao, Máy khoan, Máy bào sợi, Máy ghép ván tần số cao, Máy mài cưa, Máy may, Máy cắt tua bin, Máy chà nhám, Máy ép màng chân không, máy dán giấy áp suất 3 tầng, máy ghép ván dọc, ...

  2.1.3 Công suất

  Công suất nhà máy khoảng 150 - 200 x 40HQ/tháng.