TÀI NGUYÊN CON NGƯỜI

TÀI NGUYÊN CON NGƯỜI

  Bên cạnh việc đầu từ vào máy móc và công nghệ, chúng tôi luôn nhận thức con người là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Chính vì thế chúng tôi mang đến cho các nhân viên một môi trường làm việc năng động và công bằng, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện để hướng đến sự thành công trong nghề nghiệp đồng thời hoàn thiện về nhân cách. Tất cả sự thành công, dù là nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. 

  Phương châm làm việc:

  • Thấu hiểu công ty
  • Lấy khách hàng làm trọng tâm
  • Trách nhiệm
  • Kỷ luật và tuân thủ
  • Hỗ trợ lẫn nhau
  • Học hỏi để cùng chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm
  • Làm việc vì lợi ích chung
  • Không ngừng cải thiện