Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự


Chúng tôi luôn nhận thức con người là tài sản quý giá nhất và chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Chính vì thế chúng tôi mang đến cho các nhân viên một môi trường làm việc năng động và công bằng, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện để hướng đến sự thành công trong nghề nghiệp đồng thời hoàn thiện về nhân cách. Tất cả sự thành công, dù là nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. 


1. HỆ THỐNG LƯƠNG – THƯỞNG

 •  Hệ thống tiền lương được xây dựng trên mặt bằng lương chung của thị trường, cạnh tranh với các Công ty cùng ngành, phù hợp với yêu cầu công việc thực tế.
 •  Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dựa vào tính chất công việc và thành tích làm việc của CBNV.
 •  Thưởng Lễ, Tết cho các ngày lễ lớn trong năm và thưởng thành tích cuối năm theo hiệu quả công việc.
 •  Phụ cấp cơm trưa, thâm niên và một số phụ cấp khác để hỗ trợ CBNV trong suốt quá trình làm việc.
 •  Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo qui định hiện hành.
 • Giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

2. CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

 •  Chính sách đài thọ du lịch thường niên cho CBNV.
 •  Chính sách phúc lợi cho con em CBNV.
 •  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm cho tất cả nhân viên.
 •  Hội thao và giao lưu văn nghệ được tổ chức hằng năm nhằm tăng tinh thần đoàn kết.
 •  Tiệc họp mặt Tất niên vào dịp cuối năm với nhiều phần quà Tết hấp dẫn dành cho CBNV. 

3. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG

 •  Dựa trên định hướng phát triển của Công ty
 •  Phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp
 •  Phù hợp với từng cá nhân
 •  Công bằng – Minh bạch – Gắn kết – Hiệu quả
 •  Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm


  • certification
  • certification
  http://www.prosper.com.vn/
  http://www.prosper.com.vn/catalog/view/theme/